Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatieVerslag Algemene Ledenvergadering 18 maart 2013

De secretaris dhr. P. Hellwig opent de vergadering en heet iedereen welkom. Helaas is de opkomst niet groot. Veertien leden en de vier bestuursleden. Men vraagt zich af wat de hiervan de rede is. Of het aan de locatie ligt, die mogelijk voor sommigen slecht bereikbaar is. Hierna wordt de agenda vastgesteld. De notulen en het jaarverslag 2012 worden per pagina doorgenomen. Dhr. Hellwig vraagt of er nog op of aanmerkingen daarover zijn.
Gevraagd wordt wat er gaat gebeuren met de coördinatie van de collecte voor het Reumafonds volgend jaar, aangezien dhr. E. Mulder zich heeft teruggetrokken. Mw. L van Daal zegt dat zijn werk dit jaar al is overgenomen door mw. F Koot.

IMG_6753.JPG

De oefeningen van de fitness vinden plaats of dinsdagmiddag tussen 12 en 3. De tijden van sommige oefengroepen zijn veranderd. U kunt het beste hierover contact opnemen met het secretariaat.

Inmiddels heeft iedereen een kopje koffie of thee gehad. De secretaris merkt op dat er op de bestuurstafel een schaaltje met heerlijke paaseitjes staat. Mevrouw Steenmeijer heeft voor deze traktatie gezorgd en dat wordt zeer gewaardeerd. Het schaaltje gaat dan ook gelijk rond.

Hierna bespreekt de penningmeester Mw. B. van der Geest het financieel verslag. De werkelijke uitgaven voor 2012 zijn t.o.v. de begroting meegevallen omdat de belangstelling voor diverse activiteiten minder was. Ook de plannen voor samenwerking met andere verenigingen gingen niet door. Hierna las de secretaris de brief van de kascommissie voor. Die heeft de financiële administratie en het gevoerde beleid gecontroleerd en stellen voor het bestuur decharge te verlenen. Dat wordt met applaus van de aanwezige leden goedgekeurd. Hierna worden nieuwe kascommissieleden gekozen.

IMG_6757.JPG

Omdat samenwerking met andere afdelingen om diverse redenen geen optie was, blijft de vereniging zelfstandig. De statuten van 2011 blijven van kracht. En worden binnenkort bij de notaris vastgelegd.

De secretaris vraagt een moment van stilte voor de overledenen van het afgelopen jaar.

Hierna is een korte pauze voor een kopje thee of koffie.

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2014-2015 op € 17,50 te houden.
De penningmeester overweegt een deel van de financiën alvast te reserveren voor het volgende lustrum over vier jaar.

Mw. Ogg heeft zich opgegeven als kandidaat nieuw bestuurslid. Ze gaat dit jaar meedraaien.
IMG_6763.JPG De secretaris en de penningmeester moeten dit jaar statutair aftreden. Aangezien niemand zich gemeld heeft voor deze functies, willen ze nog wel even doorgaan.
Bij de rondvraag wilden enkele leden weten of het bloemschikken nog doorgaat. Het gaat in elk geval door. De datum wordt nog nader bekend gemaakt.

Hierna sluit de secretaris de vergadering en is er nog gelegenheid om nog even na te praten, onder het genot van een drankje en een hapje.

  Verslaggeefster Ivonne de Wit

 

              TOP