Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatieReumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.


Doel van onze vereniging is de reumapatiënt uit zijn/haar isolement te halen en te houden door middel van voorlichting, oefengroepen en diverse activiteiten.

De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn:

  • Het geven van voorlichting aan alle belangstellenden over diverse reuma-aandoeningen via lezingen. Deze lezingen worden o.a. gehouden  in het Lange Landziekenhuis of in het Oostpunt in Oosterheem;
  • Het houden van een inloopspreekuur. U heeft dan de gelegenheid om met een ervaringsdeskundige over uw "reuma"-problemen te  praten. Ook wordt in dit spreekuur voorlichting gegeven en kunt u o.a. folders over verschillende reuma-aandoeningen inkijken;
  • Het organiseren van lotgenotencontact via ledenbijeenkomsten;
  • Het organiseren van oefen- en hydrotherapiegroepen voor alle soorten reuma. De vereniging heeft speciale oefengroepen voor personen met de ziekte van Bechterew;
  • Het uitgeven van een contactblad;
  • Het organiseren van contactmiddagen en gezellige activiteiten, zoals een dagje uit, een najaarsbijeenkomst, kerstdiner en nieuwjaarreceptie;
  • Het behartigen van de belangen van de reumapatiënt door deelname aan diverse plaatselijke en regionale overleggen zoals, Zorgvragersraad, overleg Lange Land Ziekenhuis, Platform Gehandicaptenbeleid en Zorgbelang Zuid-Holland West en belangen behartiging van de reumapatiënt in diverse werkgroepen.

Deze activiteiten worden geheel belangenloos en slechts op werkelijke onkostenbasis georganiseerd en uitgevoerd door het bestuur met behulp van een aantal active leden.

Vormen van reuma

Reuma is namelijk niet één ziekte maar een verzamelnaam van meer dan 100 verschillende reumatische aandoeningen.
Meer informatie verkrijgt u via ReumaNederland. ReumaNederland is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
Telefoon: 020 589 64 64
Fax: 020 589 64 44
E-mail: info@reumanederland.nl

Vragen over collecte
Heeft u een vraag ten aanzien van de collecte? Neem dan contact op met de afdeling collecteorganisatie. Telefoon: 020 589 6471 of per e-mail: vrijwilligers@reumanederland.nl

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal vormen van reuma. ReumaNederland geeft een reeks voorlichtingsbrochures uit over de meest voorkomende reumatische aandoeningen.
Maak een keuze voor meer specifieke informatie. Klik hieronder op de snelkoppeling voor meer specifieke informatie over een reumatische aandoening.