Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatieVerslag van de avondbijeenkomst
24 oktober over Jicht en Pseudojicht

Dhr. Hellwig heet de beide sprekers, dr. Lard en dr. De Beus, en alle aanwezigen van harte welkom. Hij bedankt de bibliotheek voor de verzorging van deze avond. Dr. de Beus opent als eerste de power point presentatie en halverwege zal Dr. Lard het overnemen. Hij deelt mee dat hij op 29 november met pensioen gaat.

Jicht is een reumatische aandoening, waarbij urinezuurkristallen neerslaan in de gewrichten, langs de pezen of de slijmbeurzen. Het kenmerkt zich door plotselinge heel pijnlijke gewrichtsontstekingen. Vooral van de grote teen; maar ook in de knie, enkel pols, en voetwreef. Meestal 1 tot 2 dagen. Daarna neemt het af. Ook ontstaan er wit doorschijnende bultjes en bulten: (Tophi), gevuld met urinezuur kristallen een dikke tandpasta-achtige substantie.

Urinezuur is voor 2/3 een normaal afval product van onze eigen purine-stofwisseling  en wordt voor minder dan 1/3 door onze voeding bepaald.
De hoofdoorzaken zijn: een verhoogde aanmaak of aanvoer of een verminderde afvoer. Een verhoogde aanmaak kan ontstaan door: aangeboren afwijkingen (zeldzaam); kanker of chemotherapie; overgewicht; alcoholgebruik (vooral bier); Purinerijk (eiwitrijk) voedsel.

Te weinig afvoer door: verminderde nierfunctie, doordat het urinezuur samenklontert tot gruis of nierstenen; bepaalde medicijnen (plastabletten); alcoholgebruik; een snelwerkende bijschildklier, of traag werkende schildklier. Jicht komt vaak voor in combinatie met hoge bloeddruk. Een acute aanval is extreem pijnlijk. Gewrichten zwellen, zijn warm en rood, de huid vervelt, de patiënt krijgt koorts.
Jicht kan ook ontstaan door stress, een trauma, als gevolg van een operatie of heel uitbundig eten en drinken.

De kans op herhaling van een tweede aanval binnen een jaar is 60%. Dat loopt steeds op. Ook worden meer gewrichten aangetast. Tot het een chronische ziekte wordt met ernstige vergroeiingen (urinezuur knobbels).
Niet iedereen met verhoogd urinezuur heeft jicht. Door prikken in het gewricht wordt gezocht naar urinezuurkristallen. Jicht komt vaker voor bij mannen. Meestal pas na hun dertigste. Bij vrouwen na de menopauze.  De nieren en de lever worden getest en wordt er onderzoek gedaan naar suiker en cholesterol.

De behandeling van jicht bestaat uit het bestrijden van de pijnaanvallen het voorkomen van herhalingen hiervan. Hierbij wordt een behandelingsschema met Colchicine gebruikt. Hiermee gaat de pijn meestal snel weg maar de bijwerking is een forse diarree. Om dit te voorkomen passen Reumatologen meestal lagere dosering toe en geven daarbij ontstekingsremmers (Diclofenac, Naproxen met maagbeschermers). Als alternatief soms een Prednisonkuurtje.

Bij slechte nierwerking, hoge bloeddruk en hartzwakte is voorzichtigheid met deze middelen geboden. Bij een acute aanval mag geen Allopurinol gegeven worden. Wel nuttig is het ontstoken gewricht hoog houden, koude kompressen, veel drinken (water, thee, melk, losartan, vitamine C) en rust houden.

De leefstijl aanpassen. Voedsel met een hoog purinegehalte, zoals orgaanvlees en vette vis matigen en alcoholhoudende dranken drastisch beperken. Voorzichtig zijn met afvallen. Snel afvallen in korte tijd geeft een stijging van het urinezuurgehalte.

Er zijn geneesmiddelen die de urinezuur productie verlagen, maar die hebben ernstige bijwerkingen (verminderde nierwerking, hinderlijke huidafwijkingen, leverenzym stoornissen). Ze zijn door publicaties hierover weer uit de handel genomen of (nog) niet goedgekeurd. Patiënten zijn meestal levenslang aan de medicijnen.

Pseudojicht.
Bij Pseudojicht slaan calciumpyrofosfaatkristallen neer en verkalken het kraakbeen in het gewricht. De kristallen zijn heel slecht te herkennen. De aandoening komt bij vrouwen vier maal zoveel voor als bij mannen. Meestal in de knie en de pols. De behandeling hiervan, is net als bij jicht: het voorkomen van het neerslaan van de kristallen.

 

Ivonne de Wit, Verslaggeefster

              TOP