Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatiePrikposten laboratorium in de wijk

Inwoners van Zoetermeer kunnen dicht bij huis bloed laten prikken. Met ingang van december 2005 kent 't Lange Land Ziekenhuis twaalf externe prikposten. Met deze nieuwe posten verleent het laboratorium van het ziekenhuis een extra service aan patiënten die moeilijk in staat zijn naar het ziekenhuis te komen.

 

Naar overzicht prikposten

belangrijk als u naar de prikpost gaat:

  • Breng uw patiëntenkaart van 't Lange Land Ziekenhuis en uw geldige verzekeringsgegevens mee
  • Niet alle testen kunnen geprikt worden, uw huisarts kan u hierover inlichten
  • Kinderen onder de 7 jaar kunnen helaas niet op de prikposten terecht, voor kinderen boven de 7 jaar wordt dit beoordeeld door de prikmedewerkster
  • In te leveren materiaal moet voorzien zijn van naam en geboortedatum

Langeland Ziekenhuis

              TOP