Welkom bij de
Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png


Het coronavaccin en reuma

 

Afgelopen maand is het vaccineren ook in Nederland begonnen. Mensen met reuma vragen zich af of het coronavac­cin wel veilig is als je reumageneesmid­delen gebruikt. Het antwoord is ja. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en ook buitenlandse richtlij­nen geven aan dat er geen enkele reden is om mensen die reumageneesmiddelen krijgen, niet te vaccineren.

Vitamin D
In het nieuws komt vitamine D veelvuldig aan bod. Er ziln mensen die beweren dat vitamine D kan helpen bij corona. Laten we de feiten op een rijtje zetten. Vitamine D speelt wel degelijk een rol in ons af­weersysteem. Als je vitamine D goat slik­ken wordt ons immuunsysteem geacti­veerd en neemt de kans op nieuwe lucht­weginfecties af. Dus mogelijk kan vita-mine D worden gebruikt om een infectie te voorkomen. Maar in twee onderzoe­ken bij mensen die al een infectie heb­ben, laat vitamine D geen voordelen zien. Wat de invloed van vitamine D op het krijgen van corona en het genezen van corona is, is nog onvoldoende be­kend. Daarom wordt vitamine D nu nog niet aangeraden om corona te voorko­men dan wel te genezen.

Bron:Reumamagazine.nl

Meer nieuws                   TOP