Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatieHet coronavaccin en reuma

 

Afgelopen maand is het vaccineren ook in Nederland begonnen. Mensen met reuma vragen zich af of het coronavac­cin wel veilig is als je reumageneesmid­delen gebruikt. Het antwoord is ja. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en ook buitenlandse richtlij­nen geven aan dat er geen enkele reden is om mensen die reumageneesmiddelen krijgen, niet te vaccineren.

Vitamin D
In het nieuws komt vitamine D veelvuldig aan bod. Er ziln mensen die beweren dat vitamine D kan helpen bij corona. Laten we de feiten op een rijtje zetten. Vitamine D speelt wel degelijk een rol in ons af­weersysteem. Als je vitamine D goat slik­ken wordt ons immuunsysteem geacti­veerd en neemt de kans op nieuwe lucht­weginfecties af. Dus mogelijk kan vita-mine D worden gebruikt om een infectie te voorkomen. Maar in twee onderzoe­ken bij mensen die al een infectie heb­ben, laat vitamine D geen voordelen zien. Wat de invloed van vitamine D op het krijgen van corona en het genezen van corona is, is nog onvoldoende be­kend. Daarom wordt vitamine D nu nog niet aangeraden om corona te voorko­men dan wel te genezen.

Bron:Reumamagazine.nl

              TOP