Welkom bij de
Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png


Beweegprogramma voor reuma

DonBraad.png
Don Braad voor zijn wandelpadbord, dat hij bij zijn pensionering kreeg van zijn werkgever. Foto: Kees van Rongen

Het beweegprogramma FitStap voor reuma van Reuma Ne­derland en de Wandelbond zoekt deelnemers. Het gaat om mensen met ontstekingsreuma, artrose of fibromyalgie voor een pilot in Zoetermeer. Tijdens deze pilot wordt het FitStap programma voor het eerst in de praktijk getoetst. Don Braad is speciaal opgeleid en gecertificeerd FitStap coach.

De speciaal opgeleide FitStap coach Don Braad helpt de deelnemers om zich vitaler, fitter en ge­zonder te voelen. Don Braad (67) is in Zoetermeer geen onbekende op het gebied van bewegen. Hij begon met trai­nen voor de Vierdaagse bij Ili­on in 2003. Hij richtte in 2008 de Sportief Wandelgroep Zoetermeer op. Bij de start deden 14 wandelaars mee. Inmiddels telt de groep 287 leden. Sportief Wandelgroep Zoetermeer is onder meer bekend als de 'groene groep' wandelaars in de Nijmeegse Vierdaagse en Don Braad als de Louis van Gaal onder de wandelcoaches. Met Spor­tief Wandelgroep Zoetermeer doet hij dit jaar mee aan de al­ternatieve Vierdaagse in Nij­megen. Hiervoor hebben zich at 51 personen ingeschreven. "Drie jaar geleden ben ik als FitStap coach gecertificeerd," vertelt Don.

"ReumaNederland heeft in samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) nu een FitStap beweegprogram­ma ontwikkeld voor mensen met reuma. Inmiddels ben ik daarvoor aanvullend op­geleid. Met FitStap voor reu­ma wil ik dinsdag 13 april in Zoetermeer beginnen. Of je

CONDITIE OF NIET, HET IS LEUK EN HAALBAAR

nu al een basisconditie hebt of niet, dit beweegprogram­ma is leuk en haalbaar," weet Don. Reuma Nederland wil dat het volledige programma door de deelnemers wordt getest. Het is de bedoeling, dat de deelnemers feedback geven over de uitvoerbaar­heid van het beweegpro­gramma. "De deelnemers trainen gedurende twaalf weken een keer per week in een groep, die ik zal bege­leiden. Naast beweging is er ook aandacht voor voedings­kennis, motivatie en cogni­tieve fitness. Bij cognitieve fitness wordt ook je brein aan het werk gezet, want een vitale geest is belangrijk," vindt Don. "Daarnaast trainen de deelnemers twee keer in de week zelfstandig. Deze momenten kunnen zij zelf inplannen. Verder gaan de deelnemers aan de hand van opdrachten en tips ac­tief aan de slag met het aan­passen van hun leefstijl. Via een gratis app worden de deelnemers gemotiveerd en
hebben ze contact met el­kaar en met de coach. Naast fysieke bijeenkomsten vindt er dus ook online, interactie­ve ondersteuning plaats. Het doel is, dat de deelnemers in twaalf weken zich fit en vi­taal voelen," zegt Don. "Bij FitStap staan het verkrijgen van inzicht, vergroten van het zelfvertrouwen, laagdrempeligheid, haalbaarheid en ple­zier voorop." Deelnemen aan de pilot van FitStap voor reu­ma kost € 20,-. Aanmelden: www.sportiefwandelgroepzoetermeer.nl/fitstap. Meer informatie bel met Don Braad 06-31654653 of mail naar swz@ziggo.nl

Geef je op voor pilot FitStap voor reuma in Zoetermeer

Op dit moment zoekt FitStap voor reuma deelnemers met ontstekingsreuma, artrose of fibromyalgie voor de pilot in Zoetermeer. Tijdens deze pilot wordt het FitStap programma voor het eerst in de praktijk getoetst. Op dinsdag 13 april 2021 start FitStap voor reuma in Zoetermeer. Speciaal opgeleide en gecertificeerde FitStap coach Don Braad helpt de deelnemers om zich vitaler, fitter en gezonder te voelen. Samen met de deelnemers wordt het volledige programma getest en geven deelnemers feedback over de uitvoerbaarheid. Of je nu al een basisconditie hebt of niet. FitStap is leuk én haalbaar!

bron: Streekblad