Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatieVerslag Lustrumviering Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer

Op zaterdag 12 mei vierde onze vereniging haar 30 jarig bestaan. Tussen 10 en 10.30 uur werden de leden met partner of introducé door de Lustrumcommissie ontvangen in Brasserie   Bogatti’s van het Golden Tulip Hotel. Aan feestelijk gedekte tafels wachtte ons een heerlijk chipolata gebakje en konden we bij vrienden of bekenden, onder het genot van een kopje koffie of thee, een plaatsje zoeken.

Toen iedereen aanwezig was opende Pie Hellwig het feest, dat de Lustrumcommissie weer goed voor elkaar had. Hij had het gevoel dat het 25 jarig jubileum nog maar net gevierd was. Alsof er niets gebeurd was in die tijd. In de laatste vijf jaar is in Reumaland echter heel veel gebeurd. De Reumabond en het Reumafonds wilden samen verder gaan. Daarover zijn, ondanks de mediastilte veel gesprekken gevoerd. De Reumabond is zes jaar geleden begonnen om van alle plaatselijke en landelijke verenigingen één vereniging te maken. Hieraan is hard gewerkt. Er kwam een nieuw bestuur en een ledenraad. De leden van de plaatselijke verenigingen kozen er echter voor om zelfstandig te blijven en zegden het lidmaatschap van de bond op.

Een mislukte reorganisatie. Aan de ledenraad is voorgesteld om de Bond op te heffen. Het Fonds zal veel taken van de Bond overnemen. In het land worden informatiebijeenkomsten gehouden. Voor Zuid-Holland was dat op 30 mei bij van der Valk in Nootdorp.

Ook veel wijzigingen op voorzieningengebied. AWBZ, Wmo, bezuinigingen in de Zorgverzekeringen.

Ook op medisch gebied. Nieuwe inzichten in het reumaproces. Betere medicijnen. De elektronica die ons inzicht geeft in de werking van het lichaam.

Tot slot bedankt Pie de lustrumcommissie: Liesbeth, Hannie , Henk en Christa, voor de organisatie van dit feest. Hij geeft het woord aan de dagvoorzitter, Liesbeth van Daal. Zij vraagt ook de andere bestuursleden naar voren en bedankt hen, met een bos bloemen, voor al het werk voor onze vereniging.

De band die inmiddels geïnstalleerd is, wordt door Liesbeth aangekondigd.
Henk van Duijne, solo en slaggitarist, Jos de Graaf, basgitarist en Rob Zaayer, gitarist. Zij zullen het feest nog wat opvrolijken met hun muziek.

Hierna geeft Dr. De Beus een Power point presentatie over Reuma en de behandeling daarvan door de eeuwen heen. Een ziekte die al bij de Grieken en Romeinen bekend was. Men dacht dat een verstoring van de lichaamssappen (bloed, slijm, gele- en zwarte gal) de oorzaak was van ziekten en pijn. Aderlaten werd veel toegepast en dat vindt ook nu nog steeds plaats. Door wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van de diverse vormen van Reuma en nieuwe medicijnen wordt geprobeerd het verlies van mobiliteit en pijn te voorkomen.

Het feest wordt afgesloten met een lopend buffet . Vooraf wordt voor iedereen  tomatensoep geserveerd.  Daarna kunnen we kiezen uit diverse soorten brood en beleg, kroketten en warme schotels, met vis, biefstukjes met champignonsaus en vegetarische hapjes. Als “toetje” een coupe ijs met vruchten en slagroom.

De lustrumcommissie, die weer voor een heel gezellig feest heeft gezorgd, wenst iedereen wel thuis.

                      
Ivonne de Wit, Verslaggeefster

 

 

                 naar de fotoreportage             

              TOP