Welkom bij de
Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png


Zoektocht naar nieuwe leverancier Wmo hulpmiddel

Zoetermeer - De gemeente Zoetermeer gaat op zoek naar een nieuwe leverancier voor WMO Hulpmiddelen. Hierbij moet worden gedacht aan scootmobielen en rolstoelen.
Sinds 1 maart 2018 is het Hulpmiddelencentrum in de gemeente Zoetermeer de vaste leverancier voor hulpmiddelen vanuit de Wmo. De gemeente Zoetermeer stelt hoge eisen aan de levering en het onderhoud van deze hulpmiddelen. In de afgelopen anderhalf jaar is duidelijk geworden dat het Hulpmiddelencentrum niet aan alle eisen kon voldoen. Inwoners moesten bijvoorbeeld lang wachten op reparaties of leveringen. Een oplossing voor dit probleem is niet gevonden en daarom hebben beide partijen in goed overleg besloten om het contract te beëindigen.
"Ik ben me ervan bewust dat onze eisen hoog zijn. Maar aan de andere kant vind ik het wel normale eisen. Ik vind het niet normaal dat mensen lang op reparaties moeten wachten. Daar wil ik geen concessies in doen", zegt wethouder Ingeborg ter Laak.
De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met inwoners die gebruik maken van Wmo-hulpmiddelen. Zij kunnen meedenken over de eisen waaraan een nieuw contract moet voldoen. Ook de gemeenteraad wordt gevraagd mee te denken. Daarna volgt de aanbesteding en de gunning. De gemeente spant zich in om uiterlijk september 2020 een nieuw contract af te sluiten.


Bron: Streekblad

Meer nieuws                   TOP