Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatieVerslag Informatiemiddag voetverzorging

Op maandag 16 februari hebben de heer en mevrouw Brouwer, van Allure Voetzorg in Nieuwerkerk a/d IJssel, de aanwezigen geÔnformeerd over de professionele verzorging van (reumatische) voeten. Hun, bij ProCert, gecertificeerde bedrijf is aangesloten bij de Landelijke brancheorganisatie ProVoet. Dit houdt in dat het bedrijf onder strenge controle staat voor wat betreft hygiŽne en het bijhouden van de vakkennis.
Mw. Marion Brouwer, die gediplomeerd pedicure is, heeft haar studie aangevuld met verschillende cursussen. O.a. voor reuma en diabetische voeten, nagelcorrectie en regulatie en schimmel diagnostiek. Ook heeft ze een studie voetreflexologie gedaan.

Wat is voetreflexologie?
Het betekent dat verschillende deze van de voet d.m.v. energiestromen in verbinding staan met de rest van het lichaam en dat door aanraking of massage het daarmee samenhangende orgaan beÔnvloed wordt. Daardoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam, maar ook door totale ontspanning, het lichamelijk evenwicht gestimuleerd. Dat kan bij veel voorkomende klachten genezing en verlichting geven.

Bij een eerste bezoek aan de pedicure is er een intake gesprek. Er wordt een vragenlijst ingevuld, de voeten geÔnspecteerd, gereinigd en voeten, benen en nagels behandeld. Ook wordt advies gegeven over onderhoud en bescherming van voeten en benen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze behandelingen (wanneer het om diabetische of reumavoeten gaat, geheel of gedeeltelijk. U kunt dit in uw polis vinden of hierover contact opnemen met uw verzekeraar en vragen wat de voorwaarden zijn.

Tijdens een korte pauze met een kopje koffie of thee kon al wat informatie worden ingewonnen en voetverzorgingsproducten aangeschaft.
Het tweede deel van de middag werd ingevuld door de heer Hans Brouwer. Hij is gecertificeerd podoloog. Hij houdt zich bezig met het voorkomen en behandelen van functiestoornissen en voetklachten, die hun uitwerking hebben op het hele houdings- en bewegingsapparaat en de pijn en klachten daarvan. Bij podologie wordt gewerkt volgens de methode van de bewegingsleer. Er wordt bij podologie onderscheid gemaakt tussen toepassingen in het (A)lgemeen (D)agelijks (L)even  en SPORT. De heer Brouwer heeft zich op ADL toegelegd. Bij de therapie wordt speciaal gekeken naar toepassingen die nodig zijn om voetaandoeningen te voorkomen en te bestrijden; zoals ortheses, correctie zolen en comfortzolen. Ook wordt advies gegeven voor de aankoop van schoenen. Dit alles ter voorkoming van beschadiging van gewrichten en rugwervels.

Podologie is nog een vrij beroep. Hans Brouwer is als register podoloog aangesloten bij de branche organisatie LOOP. Het landelijk overkoepelend orgaan Podologie.

In dit geval zijn Hans en Marion als bedrijf gecertificeerd onder de naam Allure Voetzorg in Nieuwerkerk a/d IJssel.

In Zoetermeer zijn wel enkele gecertificeerde pedicures, op het gebied van Reumatische en Diabetische voet te vinden op internet. De zorgverzekeringen stellen dat meestal als voorwaarde voor eventuele vergoeding.

Ivonne de Wit, Verslaggeefster

              TOP