Welkom bij de
Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png


Verslag ALV maart 2010

dsc2973.jpg

Op maandag 22 maart opent onze secretaris, Pie Hellwig (deze keer zonder hamer) de Algemene Jaarvergadering. Hij vraagt of alle aanwezigen, inmiddels voorzien van een kopje thee of koffie, de presentielijst getekend hebben. Er zijn 22 leden aanwezig. De agenda wordt vastgesteld. Aan de hand van het boekje met het jaarverslag worden de notulen van de vergadering van 2009 en het verslag van de  diverse activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen. Pie wordt hiervoor met een applausje bedankt. Wat opvalt is dat de voorlichtingsavonden heel slecht bezocht worden. Zeker die in het Oostpunt in de wijk Oosterheem. Veel ouderen gaan ’s avonds niet graag meer de deur uit. Terwijl de jongeren overdag werken. Er zal, indien op dit soort activiteiten nog prijs wordt gesteld naar andere oplossingen gezocht moeten worden. Na een kleine onderbreking voor een kopje koffie of thee, verantwoordt de penningmeester, Babs v.d. Geest  haar financieel beheer en de begroting voor 2010. De secretaris leest de brief voor over de controle en goedkeuring van de  kascommissie. Dit wordt met een applaus van de leden bevestigd.
Na de pauze met drankjes en warme hapjes, geeft de secretaris aan de hand van een power point presentatie informatie over de veranderingen binnen de Reumabond. Zoals u heeft kunnen lezen in het contactblad van maart is de vergadering hierover niet zonder slag of stoot verlopen. De Reumabond wil een overkoepelend orgaan voor alle afdelingen worden. De leden zullen daarin gekend moeten worden, maar helaas waren er veel te weinig op de vergadering om daar een zinvolle discussie over te hebben. U zult er in de loop van het jaar meer over lezen.

DSC03147bew Aan het einde van de middag, bedankt Pie, Henk van Duijne, die zes jaar lang de redactie van ons contactblad heeft verzorgd. Ook de beide dames die op alle bijeenkomsten voor de catering zorgden, stoppen ermee. Ze worden, met een applaus van de aanwezigen, in de bloemetjes gezet. Hierna sluit Pie de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Ivonne de Wit, Verslaggeefster

                 foto's
Meer verslagen                   TOP