Welkom bij de
Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png


Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

te houden op donderdag 30 juni 2022.

Het bestuur nodigt de leden uit voor een Algemene Vergadering op donderdag 30 juni 2022, aanvang 13.30 uur in restaurant De Sniep
met de volgende agenda:

 1. Opening en vaststelling van het aantal aanwezige leden en vertegenwoordigde leden
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen en uitgaande brieven
 5. Jaarverslag 2021
 6. Financieel verslag 2021
 7. Verslag van de kascontrolecommissie,
  bestaande uit de leden: mw. Torn en mw. Van Daal.
 8. Begroting 2022
 9. Ontbinding vereniging
 10. Benoeming vereffenaars
 11. Toekenning batig saldo
 12. Benoeming bewaarder boeken en bescheiden van de vereniging
 13. Rondvraag
 14. Sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering

 

Na afloop volgt een high tea; hier vind u meer informatie en kunt u zich opgeven.
LET OP: Voor de high tea is slechts een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk en vol is vol. Aanmelding volgens ontvangst van uw bijdrage. Uw aanmelding voor de high tea dient binnen te zijn vóór 27 juni a.s.

 

 

Meer nieuws                   TOP