Welkom bij de
Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png


Agenda voor de extra algemene ledenvergadering

te houden op donderdag 16 december 2021.

Het bestuur nodigt de leden uit voor een Extra Algemene Vergadering op donderdag 16 december 2021, aanvang rond 17.15 uur in restaurant De Sniep
met de volgende agenda:

  1. Opening en vaststelling van het aantal aanwezige leden en vertegenwoordigde leden
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Ontbinding vereniging
  4. Benoeming vereffenaars
  5. Toekenning batig saldo
  6. Benoeming bewaarder boeken en bescheiden van de vereniging
  7. Rondvraag
  8. Sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering

In verband met de coronamaatregelen dient u zich aan te melden via

Na afloop volgt de Kerstbijeenkomst; hier vind u meer informatie en kunt u zich opgeven.
LET OP: Voor de Kerstbijeenkomst is slechts een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk en vol is vol. Aanmelding volgens ontvangst van uw bijdrage. Uw aanmelding voor de Extra Algemene Vergadering en/of Kersbijeenkomst dient binnen te zijn vóór 10 december a.s.

 

 

Meer nieuws                   TOP