Welkom bij de
Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png


Agenda voor de algemene ledenvergadering

te houden op dinsdag 6 oktober 2020.

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Vergadering op dinsdag 6 oktober 2020, aanvang 13.30 uur in de Sniep
met de volgende agenda:

In verband met de coronamaatregelen dient u zich aan te melden via Aanmelden high tea

 1. Opening en vaststelling van het aantal aanwezige leden en vertegenwoordigde leden
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 28 maart 2019
 4. Mededelingen
 5. Ingekomen en uitgaande brieven
 6. Jaarverslag 2019
 7. Financieel verslag 2019
 8. Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit de leden: dhr. Reimerink en mw. Den Hertog.
 9. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie
  (mw. Mw. Torn was in de AV 2019 benoemd tot reserve lid)
 10. Vaststelling van de contributie voor 2021 en voorstel voor de contributie voor 2022
  (in de AV 2019 is een voorstel om de contributie voor 2021 te verhogen tot € 19,- aanvaard )
 11. Begroting 2020
 12. Verkiezing bestuursleden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering

Na afloop is er een high tea; hier vind u meer informatie en kunt u zich opgeven.
LET OP: Voor de High Tea is slechts een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk en vol is vol. Aanmelding volgens ontvangst van uw bijdrage. Uw aanmelding voor de Algemene Vergadering en/of High Tea dient binnen te zijn vóór 1 oktober a.s.

 

 

              TOP